FAUCETS FAUCETPAY:
FAUCETS EXPRESSCRYPTO:

Як це працює?

Введіть вашу пов’язану адресу з сервісами мікроплатежів faucetpay.io чи expresscrypto.io. Ви можете додати 20% до своєї винагороди. Також хочемо нагадати, що у вас є 30 щоденних претензій.

How it works?

Please enter your linked faucetpay.io or expresscrypto.io address. You can add 20% to your reward. We also want to remind you that you have 30 daily claims left.

Умови

Використовуючи Faucet NaMaidani, ми вважаємо, що Ви прочитали та погодилися з нашими усіма умовами та умовами приватності. Якщо Ви не згодні, Ви не повинні використовувати наш веб-сайт.

Terms:

By using Faucet NaMaidani, you are assumed to have read and and agreed to our terms and conditions. If you do not agree you must not use our website.

IP-адреси та пристрої:

Вам заборонено використовувати більше ніж один обліковий запис на одну IP-адресу.

Вам заборонено використовувати кілька адрес, щоб отримати у нас безкоштовно монети.

Ви не маєте права претендувати на більш ніж один обліковий запис змішувача на одному пристрої.

IP Addresses and Computers

You are not allowed to use more than one account per IP address.

You are not allowed to use multiple address per coin.

You are not allowed to claim with more than one faucethub account on the same computer.

Посилання

Вам дозволяється направляти необмежену кількість друзів використовуючи реферальне посилання.

Вам заборонено надсилати небажану пошту чи змушувати когось використовувати Faucet NaMaidani як ваш реферал. Будь-який обліковий запис, ідентифікований таким чином, буде призупинено.

Referring

You are allowed to refer an unlimited number of members.

You are not allowed to send unsolicited mail or force anyone to use Faucet NaMaidani as your referral. Any account identified doing such shall be suspended.

Шахрайство

Вам заборонено використовувати будь-яке програмне забезпечення, додаток чи інший тип автоматизованого програмного забезпечення для претензії. Усі облікові записи будуть вилучені та будуть автоматично призупинені.

Вам не дозволяється використовувати VPN / проксі для підключення до сайту.

Послуги та програмне забезпечення для вирішення Captcha заборонені.

Будь-яка спроба зламати систему призведе до автоматичного призупинення облікового запису.

Будь-яка спроба змінити веб-сайт призведе до призупинення дії облікового запису. Вам не дозволяється змінювати веб-сайт ні за яких обставин. Сюди входить використання спеціальних сценаріїв та косметичних змін на веб-сайті.

Вся ненормальна активність реєструється, і вас буде призупинено, якщо вас виявлять, що Ви проводити підозрілу активність.

Cheating

You are not allowed to use any kind of software, application or other kind of automated software to claim. All accounts will be caught and will be automatically suspended.

You are not allowed to use VPN/proxy to connect to the site.

Captcha solving services and software are not allowed.

Any attempt to hack the system will lead to an automated account suspension.

Any attempt you modify the website will lead to an account suspension. You are not allowed to modify the website under any circumstances. This includes the use of custom scripts, and cosmetic website changes.

All abnormal activity is logged and you will be suspended if you are detected to be conducting suspicious activity.

Вилучення монет

Усі вилучення обробляються через систему faucetpay.io чи expresscrypto.io.

Усі зняття монет надсилаються миттєво.

Withdrawals

All withdrawals are processed through faucetpay.io or expresscrypto.io network.

All withdrawals are sent instantly.

Призупинення облікового запису

Ми ніколи не зупиняємо обліковий запис без будь-якої причини.

Ми не приймемо жодних запитів на оскарження призупинення дії облікових записів, і на запити електронної пошти не буде надано відповідей, якщо не буде вказано переконливої ​​причини.

Account Suspension

We will never suspend an account for no reason.

We deem the right to judge if a member is practicing illegal activity and we are not limited by the Terms of Service in making decisions.

We will not accept any appeal requests for account suspensions, and email inquiries will not be responded to unless a convincing reason is given.

Відповідальність

Ми не несемо відповідальності за збитки, завдані внаслідок будь-яких діянь Бога, пожежі, стихійних лих або чогось, над чим ми не маємо контролю і це сталось непередбачувано.

Ми не несемо відповідальності за будь-який вміст, розміщений за допомогою реклами.

Ми залишаємо за собою право змінювати умови надання послуг у будь-який час без попереднього повідомлення.

Liability

We are not liable for damages done due to any acts of God, fire, natural disasters or anything we have no control over.

We are not responsible for any content served through advertisements.

We reserve the right to modify the terms of service at any time without notice.

Питання

Будь-які питання щодо цих Умов використання повинні бути адресовані на адресу faucet@namaidani.com.

Question

Any questions about this Terms of Use should be addressed to faucet@namaidani.com.

Reflink: https://bitcoin-faucet.namaidani.com/?r=Your_Address

Share this link with your friends and earn 10% referral commission
📒 Total referred users: 22
Share this banner: 468x60 with your friends and earn a generous 10% referral bonus! Share your referral banner:
<a target="_blank" href="https://bitcoin-faucet.namaidani.com/?r=Your_Address"><img src="https://bitcoin-faucet.namaidani.com/baner/free.bitcoin.namaidani.468.jpg" alt="Bitcoin NaMaidani faucet" title="Bitcoin NaMaidani faucet"></img></a>


Click NaMaidani - earn bitcoin
URL Shortener NaMaidani

Click NaMaidani - earn bitcoin

UA

Хто створив ідею біткоїнів? Концепція біткоїн була розроблена Сатоші Накамото, який проживає в повній анонімності. Він сказав, що він з Японії, але його поштовий ідентифікатор був з Німеччини, а також програмне забезпечення біткоїн не було доступно японською мовою. Він розробив систему та програмне забезпечення Bitcoin у 2009 році, але зник у повітря в 2010 році. Інші розробники системи перестали чути про нього в 2010 році, і багато спекуляцій виявилося про його справжню ідентичність. Деякі навіть припускали, що його ім'я було всього лише фантазією. Але те, що він створив, безумовно, фантазія кожного IT -технолога у світі. Bitcoin - це система, яка дозволяє здійснювати анонімні валютні операції, і ніхто не дізнається про платіж або про всю іншу інформацію, пов'язану з оплатою, в тому числі, хто відправив її, хто її отримав і т. д. Біткоїн (BTC) - це децентралізована цифрова криптографічна валюта, яка забезпечує миттєві платежі будь-кому, у будь-якій точці світу. Bitcoin використовує технологію однорангової мережі для роботи без центрального органу влади: управління операціями та видача грошей здійснюється спільно мережею. Сатоші зробив систему, як рівноправну мережу, контрольовану не центральною владою, а керованою мережею учасників та ентузіастів, які пожертвували своїм часом та енергією для цих інновацій. По суті, люди можуть здійснювати грошові операції, і ніякі органи чи організації не дізнаються про це. Сатоші Накамото був настільки талановитий, що навіть вирішив проблему подвійного використання цифрової валюти у своїй системі. Ми можемо робити багато копій цифрових даних, наприклад, копіювати програмне забезпечення та продавати їх як підроблені або піратські копії. Ми можемо зустріти таку саму проблему з цифровою валютою - можна скопіювати цифрову валюту (припустимо, 10 доларів США) і використати її як можна довше. Сатоші вирішив цю проблему, показавши всі транзакції в загальнодоступному списку. Кожного разу, коли здійснюється нова транзакція, його дійсність перевіряється підтвердженням у списку, що цифрова валюта раніше не використовувалась. Таким чином, ніхто не може копіювати валюту та використовувати її більше одного разу. Це проста, але ефективна ідея зупинити подвійні витрати тієї ж Біткоїн. Публічний список лише показує ідентифікатор транзакції та суму переказаної валюти. Ви будете анонімні в системі, оскільки вам не потрібно надавати жодних ваших особистих даних, таких як ваше ім'я, адреса, електронна адреса, номер телефону тощо. Біткоїн зберігаються в цифровому кошику, який ви можете зберігати на своєму комп'ютері або на веб-сайті в Інтернеті, який буде захищати гаманець для Вас. Ви можете мати стільки гаманців і Bitcoin адрес, як Вам заманеться та подобається. Більш того, Ви можете використовувати програмне забезпечення Bitcoin через Tor, щоб ніхто не відстежив Вашу IP-адресу - загальна анонімність гарантована повністю!

RU

Получить бесплатно монеты Сатоши биткоин можно каждому при помощи - Биткоин смесителя с моментальным выводом бесплатных монет Сатоши биткоин (Bitcoin. BTC) от Социальной сети НаМайдани и топ список лучших смесителей Bitcoin.

Кто создал идею биткойнов? Концепция биткоин была разработана Сатоши Накамото, проживающий в полной анонимности. Он сказал, что он из Японии, но его почтовый идентификатор был из Германии, а также программное обеспечение биткоин не было доступно на японском языке. Он разработал систему и программное обеспечение Bitcoin в 2009 году, но исчез в воздух в 2010 году. Другие разработчики системы перестали слышать о нем в 2010 году, и много спекуляций оказалось о его истинной идентичности. Некоторые даже предполагали, что его имя было всего лишь фантазией. Но то, что он создал, безусловно, фантазия каждого IT-технолога в мире. Bitcoin - это система, которая позволяет осуществлять анонимные валютные операции, и никто не узнает о платеже или о всей другой информации, связанной с оплатой, в том числе, кто отправил ее, кто ее получил и т. д. Биткоин (Bitcoin, BTC) - это децентрализованная цифровая криптографическая валюта, которая обеспечивает мгновенные платежи любому, в любой точке мира. Bitcoin использует технологию одноранговой сети для работы без центрального органа власти: управление операциями и выдача денег осуществляется совместно сетью. Сатоши сделал систему, как равноправная сеть, контролируемая не центральной властью, а управляемой сетью участников и энтузиастов, которые пожертвовали своим временем и энергией для этих инноваций. По сути, люди могут осуществлять денежные операции, и никакие органы или организации не узнают об этом. Сатоши Накамото был настолько талантлив, что даже решил проблему двойного использования цифровой валюты в своей системе. Мы можем делать много копий цифровых данных, например, копировать программное обеспечение и продавать их как поддельные или пиратские копии. Мы можем встретить такую ​​же проблему с цифровой валютой - можно скопировать цифровую валюту (допустим, 10 долларов США) и использовать ее как можно дольше. Сатоши решил эту проблему, показав все транзакции в общедоступном списке. Каждый раз, когда осуществляется новая транзакция, его действительность проверяется подтверждением в списке цифровая валюта ранее не используется. Таким образом, никто не может копировать валюту и использовать ее более одного раза. Это простая, но эффективная идея остановить двойные расходы того же биткоина. Публичный список только показывает идентификатор транзакции и сумму перечисленной валюты. Вы будете анонимные в системе, поскольку вам не нужно предоставлять никаких ваших личных данных, таких как ваше имя, адрес, электронный адрес, номер телефона и тому подобное. Биткоины хранятся в цифровом виде, который Вы можете хранить на своем компьютере или на веб-сайте в интернете, который будет защищать кошелек для Вас. Вы можете иметь столько кошельков и Bitcoin адресов, как Вам заблагорассудится и нравится. Более того, Вы можете использовать программное обеспечение Bitcoin через Tor, чтобы никто не отследил Ваш IP-адрес - общая анонимность гарантирована полностью!

EN

Everyone can get satoshi Bitcoin coins for free using - Bitcoin faucet with instant withdrawal of free satoshi Bitcoin coins (Bitcoin, BTC) from the NaMaidani Social Network and the top list of the best Bitcoin faucet.

Who created the idea of ​​cryptocurrency bitcoin? The concept of bitcoin was developed by Satoshi Nakamoto, who lives in complete anonymity - today the phrase sounds like a certain legend. He said he was from Japan, but his postal code was from Germany, and bitcoin software was not available initially in Japanese. He developed the Bitcoin system and software in 2009 but dissolved into the air in 2010. Other system developers stopped hearing about it in 2010, and much speculation has emerged about its true identity. Some even suggested that his name was just a fantasy. But what he created is definitely a dream of every IT technologist in the world. Bitcoin is a system that allows for anonymous currency transactions and no one learns about the payment or any other payment related information, including who sent it, who received it, etc. Bitcoin (BTC) is a decentralized digital cryptocurrency that provides instant payments to anyone, anywhere in the world. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate without a central authority: managing and issuing money is shared by the network. Satoshi created the system as an equal network, controlled not by the central government, but by a managed network of participants and enthusiasts who sacrificed their time and energy for these innovations. In fact, people can make money transactions, and no authorities or organizations know about it. Satoshi Nakamoto was so talented that he even solved the problem of dual use of digital currency in his system. We can make many copies of digital data, such as copying software and selling it as counterfeit or pirated copies. We can face the same problem with digital currency - we can copy digital currency (say, $ 10) and use it for as long as possible. Satoshi solved this problem by showing all transactions in the public list. Each time a new transaction is made, its validity is checked by confirming in the list that the digital currency has not been used before. Thus, no one can copy the currency and use it more than once. It's a simple but effective idea to stop double the cost of the same Bitcoin cryptocurrency. The public list only shows the transaction ID and the amount of currency transferred. You will be anonymous on the system because you do not need to provide any of your personal information, such as your name, address, email address, phone number, etc. Bitcoin is stored in a digital wallet that you can store on your computer or on an internet site that will protect the wallet for you. You can have as many wallets and Bitcoin addresses as you like and like. What's more, you can use Bitcoin software through Tor so that no one can track your IP address - total anonymity is fully guaranteed!


Flag Counter